งานแถลงข่าวเปิดโชว์โครงการ Saturdays Residence Phuket และ Origami Café

งานแถลงข่าวเปิดโชว์โครงการ Saturdays Residence Phuket และ Origami Café หากคุณเป็นคนที่มี Style เป็นของตัวเอง และกำลังมองหาบ้านพักตากอากาศหรือการลงทุน Saturdays ตอบโจทย์สำหรับคนที่มี Lifestyle ในแบบคุณ


Five bespoke holiday-home concepts inspired by Bostonesque art deco, each designed to cater to a specific living style for couples and families, where every day feels like Saturday.

FIND OUT MORE >


"Know Coffee from Bean to Cup"

งานแถลงข่าวเปิดโชว์โครงการ Saturdays Residence Phuket และ Or...

more details

งานแถลงข่าวเปิดโชว์โครงการ Saturdays Residence Phuket และ Origami Café

งานแถลงข่าวเปิดโชว์โครงการ Saturdays Residence Phuket และ Or...

more details